Πολιτική Απορρήτου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H jewels-etc ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας αποτελεί για την εταιρία μας θέμα μείζονος σημασίας στη σχέση εμπιστοσύνης στην οποία αποσκοπούμε να δημιουργήσουμε μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και των υπηρεσιών μας. Η συλλογή και η επεξεργασία στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα, διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 και τον N.4624/2019.

Μέσα από τα κατωτέρω αναφερόμενα, αποσκοπούμε στην ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη για τον τρόπο που συλλέγουμε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, το είδος αυτών, τον λόγο για τον οποίο τα συλλέγουμε, ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά και για το πώς φροντίζουμε την διασφάλιση αυτών των δεδομένων

Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο. 

Όπως αποτυπώνεται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και στην Πολιτική Cookies [link], οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας απευθύνονται  προς ένα γενικό κοινό, δεν στοχεύουν τα παιδιά και δεν συλλέγουν εν γνώσει τους προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφαρμόζεται προς όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας ως προς την συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών τους. 


2. ΓΕΝΙΚΑ

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παραθέτει το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα σας, τη διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της Παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες.


3. ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ 

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της jewels-etc, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να είναι προσωπικής φύσης. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις του, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας. Αν χρησιμοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθμίσεις της και την τοποθεσία σας.

Η jewels-etc διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, παρακαλούνται οι χρήστες να επισκεφτούν τη σελίδα της Πολιτικής Χρήσης των cookies (Cookies Policy link ).

Αν επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάποια από  τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, θα συλλέξουμε το όνοματεπώνυμό σας, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση email σας και το τηλέφωνό σας, αλλά και την διεύθυνση Πρωτοκόλλου Internet. 

Αν υποβάλετε βιογραφικό προς αξιολόγηση θα συλλέξουμε θα συλλέξουμε το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email και την διεύθυνση Πρωτοκόλλου Internet καθώς και ό,τι στοιχεία έχετε περιλάβει στο βιογραφικό σας.


4. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς, π.χ. όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση) ή όταν αποστέλλετε βιογραφικό σημείωμα (π.χ. όνομα, επίθετο, τηλέφωνο κ.λ.π) καθώς από την περιήγησή και χρήση των υπηρεσιών μας, όπως είναι η IP διεύθυνση και η χρησιμοποίηση cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. 


5. ΧΡΗΣΗ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με τους πελάτες της, την προστασία των συναλλαγών και την ενημέρωση των πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα για τους ανωτέρω σκοπούς να διαβιβάσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα στις εταιρίες Courier με τις οποίες συνεργάζεται, καθώς και σε παρόχους πιστωτικών καρτών (Τραπεζικά Ιδρύματα) για την επεξεργασία της πληρωμής, ώστε να εξασφαλίσει την αποστολή προς εσάς των προϊόντων που επιλέξατε από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.

Η Επιχείρηση δύναται να διαβιβάζει σε φυσικά πρόσωπα της ίδιας Επιχείρησης ή σε οποιονδήποτε άλλον αποδέκτη απαιτείται εκ του Νόμου και των παραδεδεγμένων γενικών κανόνων αποδοχής κινδύνων για τη διεκπεραίωση της συνεργασίας.

Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται διαβίβαση τυχόν προσωπικών δεδομένων ειδικής κατηγορίας σε οποιονδήποτε τρίτο.


6. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Επιχείρηση τηρεί και επεξεργάζεται μηχανογραφικό αρχείο προσωπικών δεδομένων, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία που οι χρήστες οικειοθελώς δηλώνουν. Η Επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διαφύλαξη της ασφάλειας παροχής των παρεχομένων Υπηρεσιών και της τήρησης του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν στους χρήστες. Τα κέντρα δεδομένων μας όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται στην Ελλάδα. Επίσης λαμβάνουμε back up.


7. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η Επιχείρηση τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία ή/και το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. 

Στην περίπτωση που εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για μία εκ των υπηρεσιών που προσφέρουμε ή συμβληθείτε μαζί μας, η jewels-etc θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα δύο ετών, άλλως για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τις τυχόν εποπτευόμενες δημόσιες διαχειριστικές αρχές ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρίας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

Σε περίπτωση που έχετε αποστείλει βιογραφικό για κάποια θέση εργασίας, το βιογραφικό σας θα διατηρηθεί για διάστημα έξι μηνών.

Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος που ορίζεται ανωτέρω, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται χωρίς επιπλέον  ενημέρωση.


8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Έχετε το δικαίωμα τα αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς κάποια χρέωση. Ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας πριν σας δώσουμε αυτά τα δεδομένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να επιτρέψουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, αν τα προσωπικά σας δεδομένα σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων ή για νομικούς λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορείτε να αποκτήσετε τα δεδομένα αυτά. 

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας και η jewels-etc θα προβεί στην άμεση διόρθωση τους.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν την υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων, ενδέχεται να απαγορεύεται η διαγραφή των δεδομένων. 

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη παύση επεξεργασίας από την jewels-etc των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν την υποχρεωτική επεξεργασία των δεδομένων, ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα σας. 

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας από την jewels-etc των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν συγκεκριμένο είδος επεξεργασίας των δεδομένων, ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα σας. 

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έγινε διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων από την jewels-etc με αποτέλεσμα να υποστείτε υλική ή όχι ζημία, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@jewels-etc.gr ή γράψτε μας στη διεύθυνση: Έλενα Γ. Μακρή,  N. Πλαστήρα 37, Νέα Μάκρη Αττικής, Τ.Κ. 19005.


9. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

H jewels-etc μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην κορυφή της παρούσας Πολιτικής για να δείτε πότε η παρούσα Πολιτική, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική. Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας, ώστε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε επιλογή για την μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.